Z-ca Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek - ZUS I/Wyszków

Employer
Confidential
Location
India
Posted
Jun 24, 2024
Closes
Jun 24, 2024
Ref
4740929578
Level
Staff
Work Mode
Work from office
Hours
Full Time
Organization Type
Corporate
 • Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Płocku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Ubezpieczeń i Składek 2

 • Miejsce pracy

ZUS Inspektorat w Wyszkowie

 • Adres miejsca pracy

ul. Sowińskiego 83, 07-200 Wyszków

 • Województwo

mazowieckie

 • Nazwa stanowiska

Z-ca Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek - ZUS I/Wyszków

 • Zadania

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku zapewnia organizację pracy i nadzór nad efektywną i prawidłową realizacją zadań komórce.

 • Wymagania

Wymagania Niezbędne

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2 lata stażu pracy w pionie dochodów
 • minimum 4 lata stażu pracy ogółem

Mile Widziane

 • wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie, nauki społeczne)
 • minimum 3 lata stażu pracy w pionie dochodów

Wymagania Dodatkowe

 • znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • orientacja na cel
 • orientacja na jakość
 • komunikacja, współpraca
 • nastawienie na rozwój, elastyczność
 • umiejętność kierowania, motywowania oraz rozwijania pracowników
 • przywództwo
 • zarządzanie procesowe

Wymagane dokumenty należy złożyć w języku polskim:

 • CV
 • list motywacyjny z zaznaczeniem stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów)
 • dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy, zaświadczenie zakładu pracy)

Powyższe dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole. Pliki w formatach nieobsługiwanych przez e-formularz można załączyć po spakowaniu ich w formacie 'rar' lub 'zip'.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

25-06-2024

 • Oferujemy

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • ruchomy czas pracy

Proces rekrutacji odbędzie się w siedzibie Oddziału ZUS w Płocku i obejmować będzie:

 • ocenę formalną dokumentów kandydatów
 • pisemny test wiedzy ze znajomości wymienionych Ustaw
 • rozmowę kwalifikacyjną

Dodatkowe informacje

 • skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne drogą mailową lub telefoniczną
 • za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji w systemie
 • dokumenty nadesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane
 • do składnia ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami
 • miejsce wykonywania pracy: Inspektorat ZUS w Wyszkowie ul. Sowińskiego 83 07-200 Wyszków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób

z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie Stanowiska Pracy

 • sprzęt komputerowy
 • sprzęt biurowy

Warunki Wykonywania Pracy

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • konieczność wykonywania pracy poza biurem,
 • konieczność odbywania podróży służbowych,
 • budynek parterowy z pomieszczeniem sanitarnymi dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Skills: Ms Office

Experience: 2.00-4.00 Years